zur Startseite / Home
STIFTUNG FUER KONKRETE KUNST ROLAND PHLEPS
(Foundation for Concrete Art Roland Phleps)
Freiburg-Zaehringen, Pochgasse 73
 
 

 

Cuvântarea domnului Roland Phleps

cu ocazia predării sculpturii "VIRIBUS UNITIS"
în posesia oraşului Sibiu la data de 3. Septembrie 2008

deutsche Flagge
Deutsch
rumänische Flagge
Română

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister  -  stimate Domnule Primar,
liebe Hermannstädter  -  dragi Sibieni,
meine Damen und Herren  -  doamnelor şi domnilor!

Es ist mir eine Ehre und große Freude, dass Sie hergekommen sind, um als Vertreter und als Einwohner von Hermannstadt eine Schenkung in Empfang zu nehmen, die ich meiner Heimatstadt gemacht habe und die jetzt, nach mehr als einjähriger Planung, ihren Platz vor einem modernen Bau und im freien Raum gefunden hat.

Este o onoare şi o mare bucurie pentru mine faptul că aţi venit aici ca reprezentanţi şi ca cetăţeni ai oraşului Sibiu, pentru a primi aceasta donaţie pe care am făcut-o oraşului meu natal şi care acum, după o planificare ce a durat mai bine de un an, şi-a găsit locul în aer liber, în faţa unei clădiri moderne.

Această sculptură din oţel inoxidabil cu o înălţime de şase metri este un simbol al legăturii sufleteşti cu oraşul Sibiu, unde mă simt înrădăcinat şi acum, ca om vârstnic, asemenea altor Saşi care şi-au părăsit locul natal în urmă cu decenii sau în timpuri mai apropiate de prezent.

Diese sechs Meter hohe Stele aus Edelstahl ist ein Zeichen der herzlichen Verbundenheit mit dieser Stadt, in der ich auch noch als alter Mann verwurzelt bin, so wie viele andere Sachsen, die vor Jahrzehnten oder erst in jüngerer Zeit ihre Heimat verlassen haben.

Wir alle wissen, welches Unglück der Hitlerkrieg über die Völker Europas gebracht hat, wir haben erlebt und vergessen nicht, welches Leid wir in Trennung und Unfreiheit erduldet haben. Deshalb sollten wir, auch noch Jahre nach der schlimmen Zeit, das Heute nicht als selbstverständlich, sondern als Glück und Verpflichtung ansehen.

Cu toţii ştim ce nenorocire a însemnat războiul lui Hitler pentru popoarele europene, am trăit toate acestea şi nu vom uita suferinţa pricinuită de despărţire şi de privarea de libertate. De aceea ar trebui şi acum, mulţi ani după aceste vremuri cutremurătoare, să nu precepem ziua de azi ca pe ceva de sine înteles, ci să o vedem ca pe un noroc şi o responsabilitate.

Diese Stele ist ein Werk der Konkreten Kunst, die nichts darstellt oder bedeutet, ein Werk, das aus dem Spiel mit geometrischen Formen entstanden ist. Wir können ihm aber eine Bedeutung geben und es als ein Mahnmal sehen: Es ist aus drei schlanken, zugleich labilen Elementen gebildet, die erst durch die feste Verankerung in der Bodenplatte und durch die fest verschweißte Verbindung untereinander als Einheit stak sind und dem Sturm standhalten können. - Die alten Römer kannten das Motto VIRIBUS UNITIS - mit vereinten Kräften. Die kleine Platte am Fuß der Skulptur trägt diese Worte als Mahnung und als Namen der Stele.

Această sculptură este o operă a artei concrete, ce nu prezintă şi nu însemnează ceva anume, o operă ce s-a născut dintr-un joc cu forme geometrice.Putem insă să-i dăm o semnificaţie şi să o privim ca un monument: Este format din trei elemente suple şi în acelaş timp labile, care obţin putere prin unirea lor şi pot face faţă furtunii doar cu ajutorul unei ancorări stabile în placa de fundament şi al legăturii între ele, realizată prin sudură. - Romanii antici se ghidau după devica VIRIBUS UNITIS - cu puterile unite. Mica lespede de la piciorul sculpturii are inscripţionate aceste cuvinte ca avertisment, dar ele reprezintă totodata şi numele operei de artă.

Ich bin jetzt aus Freiburg im Südwesten Deutschlands gekommen, wo ich seit mehr als fünfzig Jahren mit meiner Familie lebe. Diese Stadt ist mir zur zweiten Heimat geworden. Auf dem Platz der Universität steht seit dem Herbst 2007 eine Stele von mir, gleich groß wie diese Stele und ihr wie eine Schwester ähnlich, ebenfalls ein Zeichen des Dankes. Anfang und Ende des Lebens schließen sich zu einem Ring. - Ich wünsche mir und den jungen Generationen, dass sie wissen, wie nahe Freiburg und Hermannstadt sind, und dass das in unserem europäischen Bewusstsein lebendig bleibe.

Am venit din Freiburg, oraş aflat în sud-vestul Germaniei, unde trăiesc de mai bine de cincizeci de ani cu familia mea. Acest oraş a devenit cel de-al doilea oraş de patrie pentru mine. In piaţa din faţa universităţii este amplasata din toamna anului trecut o sculptură de a mea menită a fi, de asemenea, un gest de mulţumire. Cele doua statui, cea din Freiburg şi cea din Sibiu, nu sunt identice, dar sunt surori. - Începutul si sfârşitul vieţii se unesc, formând un inel.

Imi doresc, în aceeaş măsură în care le doresc şi tinerelor generaţii, să ştim cât de aproape sunt oraşele Freiburg şi Sibiu, şi acest fapt să ramână în conştiinţa noastra europeană.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich übergebe Ihnen und der Stadt die Stele zu treuen Händen. - Doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc.